لبخند

لبخند چیست؟تا به حال اسمش را نشنیده ام.
fatemeh hajihoseini ۹ ۱

همزاد

یک نفر توی سرم هست که با من صحبت می کند،مثل اینکه همزادم است.

fatemeh hajihoseini ۱ ۳

صدا

 

این اواخر توی سرم صدای گیتار و ویلون می شنوم

fatemeh hajihoseini ۱ ۲

شاه

در بازی ها همیشه او بود که شاه می شد

fatemeh hajihoseini ۱ ۱

ماهی

هر وقت می روم شنا،تا چند وقت هیچ چیز نمی شنوم.

پ.ن:نقاشی از افرین ساجدی

fatemeh hajihoseini ۱ ۲

خواب

دیشب خواب عجیبی دیدم،یک مهمانی پر هر جور جک و جانوری که فکرش را بکنی

fatemeh hajihoseini ۱ ۲

گل ها

گل ها در سرش بودند،هر وقت خیالبافی میکرد،در می آمدند.

پ.ن:این بود اولین جمله نوشت من (:

fatemeh hajihoseini ۰ ۱
دختری خل،چل،شلوغ،شیطون،نیش تا بناگوش باز با ذهنی شلوغ (:
(ممنون از پنجاه و سه تا بیانی که خل و چلیات منو دنبال میکنن (; )
پیوند های روزانه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان