چرا بچه مو زشت کردین آخه؟ T__T

دیروز رفتن موهای قلمبه خان رو زدن T__T

زشت شد T__T

مث این بچه تخسا شد T__T

اه T__T

fatemeh hajihoseini ۸ ۲

اخبار جدید از قلمبه خان (:

قلمبه خان در حال یاد گرفتن راه رفتن عست (:
روز به روز هم مسافت بیشتری را طی کرده و بعدش با کله به زمین میخورد (:
انشاءلله که سال بعد می آیم میگویم قلمبه خان در حال یاد گرفتن صحبت کردن عست (:
fatemeh hajihoseini ۷ ۳

جیگر گوشه ی خاله (:

دیس ایز امیر عباس (:دیس ایز مای عزیز دل (:

fatemeh hajihoseini ۳ ۴
دختری خل،چل،شلوغ،شیطون،نیش تا بناگوش باز با ذهنی شلوغ (:
(ممنون از پنجاه و سه تا بیانی که خل و چلیات منو دنبال میکنن (; )
پیوند های روزانه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان