اعوووو ((:

آبجی بزرگه بازیای ترسناک خفنی داره (:

یه زنی بود شوهرش گرگینه بود (:

توعم کارآگاه بودی (:

باید میرفتی دنبال گرگینه هه (:

منم نه سالم بود (:

(:

fatemeh hajihoseini ۷ ۳

ترسویی بددردیه ):

یکی از مشکلات ما عین عصت که چشمانمان ضعیف میباشد ):

و در نتیجه همه چی را تار میبینم بی عینک ):

که در تاریکی نور الا نور میشود ):

حال فکر کنید آبجی بزرگمان برای اینکه گودزیلا بازی در نیاوریم و دست از سرش برداریم،به ما گفته که خون آشام عصت و اگر اذیتش کنیم خونمان را میخورد ):

آبجی بزرگمان ناخوناش بلند عصت ):

دندون نیشاش هم دراز عصت ):

)):

fatemeh hajihoseini ۵ ۵

گودزیلا طور ((:

+حالا تبلتم نشد نشدا،گوشی عم خوبه ((:
-بچه پررو میگم تا 15 سالگی هیچی نمیخرم،تو میگی گوشی عم خوبه؟ -__-
+آره ((:
-تو که الانشم تو همه چی هستی -__-
+خب ((:
-گوشی میخوای چیکار؟-__-
+گوشی کیفش بیشتره ((:
- |:
#گفتگوی_خیالی_بین_دو_نیمه-ام ((:
fatemeh hajihoseini ۵ ۴

من یک گودزیلاعم ((:

من یک گودزیلاعم (:

و به آن افتخار میکنم (:

من خیلی رو مخم (:

و به خاطرش خوشحالم (:

شاید به خاطر فنقلی بودن جایی حسابم نکنند (:

اما خودم را به زور هم که شده در چشمشان فرو مینمایم (:

من تبلت می خواهم و برایم زود است (:

اما مهم نیست،مگر کامپیوتر چه کم از لاله ی قرمز دارد؟ (:

من یک گودزیلاعم (:

و به آن افتخار میکنم (:

fatemeh hajihoseini ۶ ۵
دختری خل،چل،شلوغ،شیطون،نیش تا بناگوش باز با ذهنی شلوغ (:
(ممنون از پنجاه و سه تا بیانی که خل و چلیات منو دنبال میکنن (; )
پیوند های روزانه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان